Κατηγορία: Webex

Posted in Webex

Διαμοιρασμός βίντεο μέσω Webex

Πώς μπορούμε να διαμοιράσουμε στους μαθητές ένα βίντεο (ή ήχο) που έχουμε αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας. Αυτό είναι χρήσιμο στην…

Posted in Webex

Απλός οδηγός για εκπαιδευτικούς (βήμα-βήμα)

Ένας πολύ απλός οδηγός και συνοπτικός οδηγός για το πώς θα κάνουμε μάθημα με χρήση Webex. Από την έναρξη του…

Posted in Webex

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, εικόνα, room)

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε στο Webex το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα του δωματίου σας (room), το όνομα με το…

Posted in Webex

Είσοδος μαθητή στο Webex (και από κινητό)

Περιγράφονται τρόποι που μπορεί ένας μαθητής να χρησιμοποιήσει για την είσοδό του στο webex meetings. – Είσοδος με πληκτρολόγηση του…

Posted in Webex

Οδηγός Μαθητή

Ένας πλήρης Οδηγός για τους μαθητές, στη χρήση του Webex. Είναι σε μορφή pdf οπότε μπορείτε να τον στείλετε στους…

Posted in Webex

Οδηγός Εκπαιδευτικού

Ένας πλήρης Οδηγός Εκπαιδευτικού στη χρήση του Webex. Είναι σε μορφή pdf οπότε μπορείτε να τον κατεβάσετε και να τον…

Posted in Webex

Ενεργοποίηση (Activation) & χρήση Webex

Δείτε τη διαδικασία ενεργοποίησης του λογαριασμού (με βάση το email που λάβατε από το myschool) και τη χρήση του Webex…

Posted in Webex

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Οδηγίες χρήσης του Webex για τους εκπαιδευτικούς. Πώς το χρησιμοποιούμε στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.