Εκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΕΠΗ 7 Ιουνίου 2013

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας

καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

στο γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας

την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 στις 18:00

με μοναδικό θέμα: “Μετακινήσεις Προσωπικού”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΗ έκρινε απαραίτητη τη διενέργεια μιας
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εν όψει της περιόδου Ιούνιος-Σεπτέμβριος κατά την οποία
αποφασίζονται από την διοίκηση μια σειρά από κρίσιμες ρυθμίσεις που αφορούν σε
μεταθέσεις, μετατάξεις, υπεραριθμίες και τοποθετήσεις προσωπικού.

Σκοπός όλων μας είναι η απόλυτη τήρηση της νομιμότητας. Για να επιτευχθεί αυτό,
εκτιμούμε πως είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε δυνάμεις ελέγχου στις αποφάσεις
που κρίνουν τις επαγγελματικές και φυσικές ζωές μας.

Στόχος της συνέλευσης αυτής είναι να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις για:

  • το συντονισμό της πληροφόρησης σχετικά με τις μετακινήσεις μας,
  • τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων διευθυντών και υπηρεσιακών συμβουλίων,
  • τις ιδέες συναδέλφων για αποτελεσματικότερη πίεση, στην περίπτωση αδικιών,
  • τις ιδέες συναδέλφων για διεκδίκηση με ένδικα, συνδικαλιστικά ή διοικητικά μέσα για την άρση αδικιών.

Τις αποφάσεις αυτές το ΔΣ του ΣΕΠΗ θα τις θέσει σε εφαρμογή την περίοδο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2013.