Κάλεσμα σε Υποψήφιους Αιρετούς 2012

Προς: Τους Υποψήφιους Αιρετούς Εκπροσώπους στο ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε,

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας (ΣΕΠΗ) είναι επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2011, και τα μέλη του είναι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία της Ημαθίας. Ανάμεσα στους σκοπούς του ΣΕΠΗ είναι: η διοργάνωση ενημερωτικών, επιμορφωτικών και συνεργατικών δράσεων σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληροφορικής Παιδείας, η τήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής και η ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, με επιστημονικές ή/και επαγγελματικές οργανώσεις πληροφορικών καθώς και με κοινωνικούς φορείς.

Με βάση τα παραπάνω, και στο πλαίσιο της προσπάθειας του συλλόγου να αναπτύξει μια πολύπλευρη ενημερωτική δράση στα θέματα της διοίκησης της εκπαίδευσης, σας καλεί να λάβετε θέση σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Αν προσπαθούσαμε σε συντομία να απαριθμήσουμε κάποια από τα σημαντικότερα θα αναφέραμε:

  1. Τη μη αποκλειστική ανάθεση μαθημάτων Πληροφορικής σε καθηγητές Πληροφορικής.
  2. Την εις βάρος των συναδέλφων ΠΕ19 & ΠΕ20 ανισοκατανομή διοικητικών εργασιών στα σχολεία.
  3. Την ανισότητα στον αναλογία μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα Πληροφορικής σε σχέση με τους άλλους τομείς των ΕΠΑΛ.
  4. Τη μη εφαρμογή της τρίωρης απαλλαγής για τους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής σε ΣΕΚ και Δημοτικά Σχολεία.
  5. Την απουσία της Επιστήμης της Πληροφορικής από τον κορμό του προγράμματος σπουδών του Γενικού Λυκείου.

Ο ΣΕΠΗ σας συγχαίρει για την υποψηφιότητά σας. Εάν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε εγγράφως στην κλήση μας, σας βεβαιώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου, καθώς και το σύνολο των συναδέλφων Πληροφορικών της Ημαθίας θα λάβουν γνώση για τις θέσεις σας αυτές.