Πληροφορίες/Διευκρινίσεις Υπουργείο

Δίνουμε εδώ επαφές στο Υπουργείο για την επίλυση διαφωνιών για θέματα προσωπικού. Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας – Τμήμα Γ΄ κα. Ζούρου 210-3442276 dprb8@minedu.gov.gr κα. Στράτου 210-3442192 κα. Γράψα Άννα 210-3442010 dprb1@minedu.gov.gr Έχουν χρησιμοποιηθεί από συναδέλφους στο παρελθόν. Μετά την προφωρική επικοινωνία στέλνουν και έγγραφο. It’s only… Continue Reading

ΠΔ μεταθέσων, τοποθετήσεων κλπ

Το προεδρικό διάταγμα 100 του 1997 (ΠΔ100/97) ρυθμίζει θέματα μεταθέσεων, τοποθετήσεων, υπεραριθμιών κλπ. Αποτελεί τροποποίηση παλαιότερου (ΠΔ50/96). Πολύ χρήσιμες είναι και οι επεξηγήσεις από το alfabita.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ It’s only fair to share…