Κατηγορία: Ασύγχρονη

Posted in e-class e-me

Ενσωμάτωση εργασιών του e me-content στα μαθήματά μου στο eclass και σε ιστολόγια blogspot

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία ενσωμάτωσης εργασιών του e-me content σε μαθήματα στο eclass και σε ιστολόγια blogspot (Δημιουργός:…

Posted in e-me

e-me assignments – Ανάθεση εργασιών στους μαθητές – Υποβολή απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων

Ανάθεση εργασιών στους μαθητές (e-me assignments) – Υποβολή απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων (Δημιουργός: Παναγιώτης Χατζησάββας)

Posted in e-me

Διαχείριση και διαμοιρασμός αρχείων στην e-me

Στο βίντεο αυτό περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο το ανέβασμα και ο διαμοιρασμός αρχείων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-me. (Δημιουργός: Παναγιώτης…

Posted in e-me

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων – Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων-Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης – Πώς καταλαβαίνω έναν χρήστη της e-me αν είναι εκπαιδευτικός ή μαθητής; (Δημιουργός:…

Posted in e-me

Δημιουργία ασκήσεων στο e-me Content

Μια πλήρης λίστα με ξεχωριστά βίντεο για κάθε τύπο περιεχομένου το e-me content ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε ασκήσεις (όπως…

Posted in e-class

Πώς να απαντούν οι μαθητές μας στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί

Ένας χρήσιμος οδηγός σε μορφή κειμένου pdf σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να απαντήσει (να…

Posted in e-class

Αποστολή Μηνυμάτων (Επικοινωνία) και Λήψη Εργασιών από μαθητές

Πώς στέλνουμε ένα μήνυμα (μαζί με μια εργασία ή χωρίς αυτήν) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο μαθητή να μας απαντήσει…

Posted in e-class

Διαχείριση εγγράφων

Πως μπορώ να ανεβάσω και να επεξεργαστώ έγγραφα στην πλατφόρμα η-τάξη (eclass) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. (Δημιουργός: Γιάννης Αρβανιτάκης)

Posted in e-class

Θεματικές ενότητες στο μάθημα μου

Πως μπορώ να δημιουργήσω και να επεξεργαστώ θεματικές ενότητες σε ένα μάθημα μου στην πλατφόρμα e-class του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου…

Posted in e-me

Ανάθεση εργασίας στο e-me όταν δεν λειτουργεί το e-assignments

Εναλλακτική ανάθεση εργασίας με χρήση των μηνυμάτων, του τοίχου και της εφαρμογής μεταφόρτωσης αρχείων (στην περίπτωση που δεν λειτουργεί σωστά…