Κατηγορία: ΕξΑΕ

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Posted in Webex

Διαμοιρασμός βίντεο μέσω Webex

Πώς μπορούμε να διαμοιράσουμε στους μαθητές ένα βίντεο (ή ήχο) που έχουμε αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας. Αυτό είναι χρήσιμο στην…

Posted in Υλικό

Οnline παιδικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου

Επισκεφθείτε το ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου και απολαύστε online την «Ωραία Κοιμωμένη» και τον «Τσάρο με τη μακριά γενειάδα»…

Posted in e-class e-me

Ενσωμάτωση εργασιών του e me-content στα μαθήματά μου στο eclass και σε ιστολόγια blogspot

Στο βίντεο αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία ενσωμάτωσης εργασιών του e-me content σε μαθήματα στο eclass και σε ιστολόγια blogspot (Δημιουργός:…

Posted in e-me

e-me assignments – Ανάθεση εργασιών στους μαθητές – Υποβολή απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων

Ανάθεση εργασιών στους μαθητές (e-me assignments) – Υποβολή απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων (Δημιουργός: Παναγιώτης Χατζησάββας)

Posted in e-me

Διαχείριση και διαμοιρασμός αρχείων στην e-me

Στο βίντεο αυτό περιγράφεται με αναλυτικό τρόπο το ανέβασμα και ο διαμοιρασμός αρχείων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα της e-me. (Δημιουργός: Παναγιώτης…

Posted in e-me

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων – Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων-Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης – Πώς καταλαβαίνω έναν χρήστη της e-me αν είναι εκπαιδευτικός ή μαθητής; (Δημιουργός:…

Posted in e-me

Δημιουργία ασκήσεων στο e-me Content

Μια πλήρης λίστα με ξεχωριστά βίντεο για κάθε τύπο περιεχομένου το e-me content ώστε να μπορέσετε να δημιουργήσετε ασκήσεις (όπως…

Posted in Webex

Απλός οδηγός για εκπαιδευτικούς (βήμα-βήμα)

Ένας πολύ απλός οδηγός και συνοπτικός οδηγός για το πώς θα κάνουμε μάθημα με χρήση Webex. Από την έναρξη του…

Posted in Webex

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, εικόνα, room)

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε στο Webex το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα του δωματίου σας (room), το όνομα με το…

Posted in e-class

Πώς να απαντούν οι μαθητές μας στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί

Ένας χρήσιμος οδηγός σε μορφή κειμένου pdf σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους ένας μαθητής μπορεί να απαντήσει (να…