Διαμοιρασμός βίντεο μέσω Webex

Πώς μπορούμε να διαμοιράσουμε στους μαθητές ένα βίντεο (ή ήχο) που έχουμε αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας. Αυτό είναι χρήσιμο στην περίπτωση που:
– Το μάθημα παρακολουθούν μαθητές που χρησιμοποιούν δεδομένα κινητής με αποτέλεσμα να χρεώνονται αν παρακολουθήσουν βίντεο σε πλατφόρμες εκτός ΠΣΔ (όπως YouTube)
– Έχετε αρχεία βίντεο στον υπολογιστή σας, συνήθως μεγάλα σε μέγεθος, που είναι δύσκολο να ανέβουν στο YouTube (ή δεν θέλετε / δεν επιτρέπεται να τα ανεβάσετε)