Δημιουργία και διαχείριση φακέλων – Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης

Δημιουργία και διαχείριση φακέλων-Διαγραφή και αντιγραφή κυψέλης – Πώς καταλαβαίνω έναν χρήστη της e-me αν είναι εκπαιδευτικός ή μαθητής;