Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, εικόνα, room)

Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε στο Webex το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα του δωματίου σας (room), το όνομα με το οποίο εμφανίζεστε στις τηλεδιασκέψεις (που καμιά φορά είναι κάπως… περίεργο, όπως “nikos75 nikos 75”) και την εικόνα σας.

(Δημιουργός: Αλεξίου Σπύρος)