Αποστολή Μηνυμάτων (Επικοινωνία) και Λήψη Εργασιών από μαθητές

Πώς στέλνουμε ένα μήνυμα (μαζί με μια εργασία ή χωρίς αυτήν) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στο μαθητή να μας απαντήσει (επιστρέφοντας μάλιστα πίσω την εργασία που του στείλαμε).

(Δημιουργός: )