Χρήση safeYouTube για ασφαλή ανάρτηση videos

Όταν βάζουμε ένα βίντεο από το YouTube σε κάποια ανάρτησή μας, είναι εύκολο οι μαθητές να ακολουθήσουν κάποιο από τα προτεινόμενα (ή διαφημιζόμενα) βίντεο στη σελίδα ή ακόμη και να αναζητήσουν κάποιο άλλο βίντεο από τη γραμμή αναζήτησης του YouTube. Με τη χρήση του safeYouTube.net μπορούμε να ενσωματώσουμε με ασφάλεια στις αναρτήσεις μας videos από το YouTube!

(Δημιουργός: Αλεξίου Σπύρος)