Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Οδηγίες χρήσης του Webex για τους εκπαιδευτικούς. Πώς το χρησιμοποιούμε στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση.