Το νέο ΔΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου μας, που προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές, είναι γεγονός !!!

 

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Αθηνά Τραψιώτη

Αντιπρόεδρος: Νίκος Ουσουλτζόγλου

Γραμματέας: Βάσω Λαζάρου

Ταμίας: Αντώνης Καράλης

Μέλη: Σπύρος Αλεξίου, Καργατζης Αναστάσιος, Καρκαμάνης Γεώργιος

 

Όλα τα μέλη του νέου ΔΣ, με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συμμετείχαν στις προηγούμενες εκλογές. Επίσης θα θέλαμε να δηλώσουμε τη διάθεση όλων μας να συνεισφέρουμε κατά το δυνατόν στα θέματα (πάγια και νέα) που απασχολούν τον κλάδο μας. Στην προσπάθειά μας αυτή εκτιμούμε ιδιαίτερα τη βοήθεια και τη συμμετοχή όλων σας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το ΔΣ