Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης ΣΕΠΗ 7-6-2013

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00, στο γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, συνεκλήθη έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας (ΣΕΠΗ), με θέμα:

«Εξελίξεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, υπεραριθμίες και επερχόμενες τοποθετήσεις Σεπτεμβρίου»

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, τέθηκαν υπόψη του σώματος, οι νέες διατάξεις που αφορούν τις υπεραριθμίες, όπως αυτές προκύπτουν και από την αύξηση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο ώρες εβδομαδιαίως αλλά και ο τρόπος υπολογισμού τους και αναλύθηκε η σχετική νομοθεσία που διέπει τον τρόπο τοποθέτησης των υπεράριθμων εκπαιδευτικών (ΠΔ 50/1996, άρθρο 14 και ΠΔ 100/1997, καθώς και το επερχόμενο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται οι υποχρεωτικές μεταθέσεις).

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων και ομόφωνα αποφάσισαν τα εξής:

  1. Η τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών αποτελεί επιβεβλημένη προϋπόθεση για τις επερχόμενες τοποθετήσεις των υπεράριθμων συναδέλφων.
  2. Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία (ΠΔ 50/1996, άρθρο 14, παρ. 7), απαιτείται, πριν της οποιασδήποτε δηλώσεως τοποθέτησης, να ανακοινωθούν όλα τα διαθέσιμα κενά, τα οποία στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ΠΕ-19/20, προκύπτουν από σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  3. Η ταυτόχρονη εξέταση της τοποθέτησης των υπεράριθμων στα κενά της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με την από κοινού σύγκλιση των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ, συμβάλλει στην διαφάνεια στη δικαιοσύνη και στην αποφυγή παρερμηνειών και ενστάσεων από πλευράς των συναδέλφων οι οποίοι κρίθηκαν υπεράριθμοι, με αποτέλεσμα την επίσπευση της διαδικασίας τοποθέτησης και, ως εκ τούτου της λειτουργίας των σχολείων.

Με το παρόν ψήφισμα, η Γενική Συνέλευση του ΣΕΠΗ, θέτει τις παραπάνω αποφάσεις, υπόψη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, του ΠΥΣΔΕ, του ΠΥΣΠΕ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας και της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ημαθίας. Ταυτοχρόνως εκφράζει τη βούλησή της να προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια της ζητηθεί.