Μετατάξεις σε Δημοτικά Σχολεία 2013

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που ορίζει ποια Δημοτικά Σχολεία θα δεχτούν συναδέλφους με μετάταξη από την ΔΕ.

Γι ατην Ημαθίας είναι τα εξής 4 σχολεία:

  • 5ο ΔΣ Βέροιας,
  • 9ο ΔΣ Βέροιας,
  • 9ο ΔΣ Νάουσας και
  • 4ο ΔΣ Αλεξάνδρειας

Δεν ανακοινώθηκαν ακόμη τα ονόματα των συναδέλφων.