Προτεινόμενα Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ (1)

Ο συνάδελφος Γιώργος Καρκαμάνης (http://www.karkamanis.gr/ και gkarkaman@sch.gr) έχει ετοιμάσει ένα Επαναληπτικό Κριτήριο Αξιολόγησης για το μάθημα του Γενικού Λυκείου στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον. Εδώ θα βρείτε τα θέματα και τις λύσεις που προτείνει.

Εγκαινιάζεται με αυτό τον τρόπο μια προσπάθεια για παροχή βοήθειας στους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων.