Συμμετέχουμε στη Δημόσια Διαβούλευση για το Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο

Συμμετέχουμε τυπικά και ουσιαστικά ως Πληροφορικοί, ως Εκπαιδευτικοί, ως σκεπτόμενοι πολίτες

Ας ακούσουν την αγωνία μας γιατί η Πληροφορική είναι Επιστήμη & Τεχνολογία

Η Πληροφορική είναι ο σύγχρονος Αλφαβητισμός

Είναι Κεφάλαιο για την χώρα μας

ΝΑΙ στα μαθήματα Επιστήμης της Πληροφορικής στο νέο Γενικό Λύκειο

ΝΑΙ στον Τομέα Πληροφορικής στο νέο Επαγγελματικό Λύκειο

ΝΑΙ στην κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων

ΝΑΙ στην καθιέρωση της Αλγοριθμικής Σκέψης ως καθολικής ικανότητας των αυριανών πολιτών

ΝΑΙ στη Γενική Μόρφωση με μέσο τη χρήση των Υπολογιστών και του Διαδικτύου