Πληροφορίες/Διευκρινίσεις Υπουργείο

Δίνουμε εδώ επαφές στο Υπουργείο για την επίλυση διαφωνιών για θέματα προσωπικού.

Διεύθυνση Προσωπικού Β/θμιας – Τμήμα Γ΄

κα. Ζούρου 210-3442276 dprb8@minedu.gov.gr

κα. Στράτου 210-3442192

κα. Γράψα Άννα 210-3442010 dprb1@minedu.gov.gr

Έχουν χρησιμοποιηθεί από συναδέλφους στο παρελθόν. Μετά την προφωρική επικοινωνία στέλνουν και έγγραφο.