ΠΔ μεταθέσων, τοποθετήσεων κλπ

Το προεδρικό διάταγμα 100 του 1997 (ΠΔ100/97) ρυθμίζει θέματα μεταθέσεων, τοποθετήσεων, υπεραριθμιών κλπ.

Αποτελεί τροποποίηση παλαιότερου (ΠΔ50/96).

Πολύ χρήσιμες είναι και οι επεξηγήσεις από το alfabita.gr ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Διαχειριστής