Ο Εκφοβισμός στο Σχολείο και στο Διαδίκτυο

Τη Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2013, και ώρα 18.00 πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας εκδήλωση με θέμα «Ο εκφοβισμός στο σχολείο και στο Διαδίκτυο» με ομιλητές τον Γεώργιο Μακαρατζή, Δ/ντή του σχολείου και τον Σπύρο Αλεξίου, εκπαιδευτικό Πληροφορικής. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν εκπαιδευτικοί και γονείς του σχολείου.Παρουσιάστηκαν η φύση του εκφοβισμού στο σχολείο (school – bullying) και στο Διαδίκτυο(cyber- bullying),  οι όψεις που εμφανίζουν κάθε φορά καθώς και τρόποι αντιμετώπισής τους από τους άμεσα εμπλεκόμενους: γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς.
Η παρούσα εκδήλωση βασιζόμενη στη διαπίστωση πως η σχολική κοινότητα  αποτελεί ένα κοινωνικό σύστημα, τα μέλη του οποίου  –εκπαιδευτικοί, γονείς, παιδιά- αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους, αποσκοπούσε να ενημερώσει πώς και γιατί ένα φαινόμενο, όπως ο  σχολικός εκφοβισμός μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις των μελών του συνόλου, και να διαταράξει την ισορροπία του. Ένα παιδί που εκφοβίζει ή εκφοβίζεται αφορά όλη τη σχολική κοινότητα και δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Η συνεργασία όλων των μελών του συστήματος είναι απαραίτητη – της Δ/νσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού, της σχολικής ψυχολόγου, των γονέων και των παιδιών- για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.

Δείτε σχετικό δημοσίευμα:

 2013-3-13 8oDSB dhmosieyma