Κατανομή Αξιωμάτων μετά τις εκλογές

Το νέο 7-μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΗ συνεδρίασε το Σάββατο 28-4-2012 και αποφάσισε ομόφωνα την εξής κατανομή αρμοδιοτήτων για τα μέλη του:

Πρόεδρος Χατσιούλης Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος Καρκαμάνης Γεώργιος
Γραμματέας Μανωλάκης Χρήστος
Ταμίας Πρωτοψάλτης Αντώνιος
Μέλος Αλεξίου Σπύρος
Μέλος Σιταρίδης Ιωάννης
Μέλος Καλογερίδου Σοφία

Επίσης, η νέα 3-μελής Ελεγκτική Επιτροπή του ΣΕΠΗ συνεδρίασε την Τετάρτη 2-5-2012 και αποφάσισε ομόφωνα την εξής κατανομή αρμοδιοτήτων για τα μέλη της:

Πρόεδρος Τσιριμπάκας Αντώνιος
Γραμματέας Τολιόπουλος Αντώνιος
Μέλος Δελιοπούλου Μαρία
It's only fair to share...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedIn

Διαχειριστής