… και πώς θα λειτουργούν τώρα τα Λύκεια κε Υπουργέ;

Με το υπό δημόσια διαβούλευση σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το νέο Γενικό Λύκειο καταργούνται οι θέσεις Πληροφορικών.

Ας δεχτούμε πως τα καταργούμενα μαθήματα δεν ταιριάζουν στον τύπο του σχολείου που θέλει το υπουργείο να δημιουργήσει (το λάθος αυτό δεν θέλουμε να το εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο). Θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός πως εδώ και πολλά χρόνια οι εκπαιδευτικοί της Πληροφορικής στα Λύκεια της χώρας έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά την διοικητική υποστήριξη. Απαριθμούμε κάποιες από τις εργασίες που επιτελούν:

1.Διαχείριση του Ιστοχώρου της σχολικής μονάδας (ανάπτυξη, σχεδίαση και εγκατάσταση ιστοχώρου, αναρτήσεις άρθρων, videos, υλικό προς ενημέρωση μαθητών γονέων και εκπαιδευτικών).

2.Ενημέρωση Συστήματος SURVEY (αναθέσεις μαθημάτων, δημιουργία τμημάτων, απεικόνιση του ωρολογίου προγράμματος, προσόντα εκπαιδευτικών, άδειες εκπαιδευτικών, στοιχεία σχολείου, τμήματα ΕΤΑΔ, στοιχεία προαγωγής και φοίτησης μαθητών) .

3.Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με τη διαχείριση του προσωπικού (κενά και πλεονάσματα καθηγητών, λεπτομερείς απεικονίσεις του συλλόγου ως προς τις ώρες αναθέσεων, προϋπηρεσία κ.α.).

4.Στατιστικά Στοιχεία σχετικά με την κατανομή αγοριών κοριτσιών σε κάθε είδος τμήματος (κατεύθυνσης, επιλογής, γενικής παιδείας, ξένων γλωσσών, ερευνητικής εργασίας)

5.Σύνταξη και αποστολή πληθώρας Διοικητικών Εγγράφων (βεβαιώσεων φοίτησης, απολυτηρίων τίτλων, άλλων βεβαιώσεων, αιτήσεων) μέσω του συστήματος ΝΕΣΤΩΡ καθώς και μέσω άλλων λογισμικών.

6.Διαχείριση της Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας για (α) την διοικητική επικοινωνία του σχολείου και (β) ενημέρωση συναδέλφων εκπαιδευτικών για την υπηρεσιακή αλληλογραφία που τους αφορά. Συντήρηση του συστήματος (κατανομή, καθαρισμός μηνυμάτων και spam).

7.Δημιουργία και Συντήρηση Μαθητολογίου με εργασίες όπως: συνεχής ενημέρωση ατομικών δελτίων μαθητών με έλεγχο των στοιχείων τους (διευθύνσεις, τηλέφωνα, δημοτολόγια, μητρώα, μετεγγραφές κ.α.), δημιουργία τμημάτων κάθε είδους, ενημέρωση απουσιών και βαθμολογιών τετραμήνων (ή τριμήνων) και γραπτών βαθμολογιών, έκδοση αποτελεσμάτων τετραμήνων και Σχολικού Έτους.

8.Παροχή Τεχνικής Βοήθειας στις Ερευνητικές Εργασίες με τη χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής ή με στήσιμο μικρών φορητών εργαστηρίων ασύρματου διαδικτύου στη σχολική αίθουσα, έλεγχος και συντήρηση των ασύρματων σημείων πρόσβασης.

9.Παροχή Τεχνικής Υποστήριξης στα Εργαστήρια Πληροφορικής και τους Η/Υ της σχολικής μονάδας (δικτύωση μηχανημάτων, συντήρηση δικτύου και υπολογιστών, εκτίμηση, αλλαγή και επιλογή χαλασμένου ή φθαρμένου εξοπλισμού, εγκατάσταση εκπαιδευτικού λογισμικού, εγκατάσταση και έλεγχος για κακόβουλο λογισμικό).

10.Παροχή Συμβουλευτικής και Πρακτικής Υποστήριξης σε συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τεχνικά θέματα που αφορούν τη διδασκαλία του μαθήματός τους με χρήση ΤΠΕ.

11.Παροχή τεχνικής βοήθειας στη Λήψη των Θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων με το σύστημα κρυπτογράφησης VBI.

12.Διαχείριση Υλικού Νέων Τεχνολογιών της σχολικής μονάδας (συλλογή μετά από εκτίμηση και προώθηση για πρωτόκολλο καταστροφής και κατάλληλη ανακύκλωση κάθε είδους ηλεκτρονικού εξοπλισμού).

13.Παροχή Τεχνικής Στήριξης των μαθητών στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου κάθε καλοκαίρι.

Και αυτά είναι μόνο ένα μέρος από τις εργασίες που αγόγγυστα επωμίζονται οι Πληροφορικοί στα σχολεία τους.

Είναι τώρα λογικό να εκδιώκονται από το Γενικό Λύκειο;

Δεν είναι αυτό και μόνο ένα λάθος προχειρότητας που θα έχει δυσμενείς συνέπειες για το διοικητικό έργο των σχολείων;