Θέσεις των υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων

 

Εν όψει των επικείμενων υπηρεσιακών εκλογών για αιρετούς εκπροσώπους (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΔΕ) ζήτησε από τους υποψήφιους να τοποθετηθούν στα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Η επιστολή που έστειλε έχει ως εξής:

Προς: Τους Υποψήφιους Αιρετούς Εκπροσώπους στο ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

Αξιότιμη κυρία/Αξιότιμε κύριε,

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Ημαθίας (ΣΕΠΗ) είναι επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2011, και τα μέλη του είναι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μαθήματα Πληροφορικής σε δημόσια σχολεία της Ημαθίας. Ανάμεσα στους σκοπούς του ΣΕΠΗ είναι: η διοργάνωση ενημερωτικών, επιμορφωτικών και συνεργατικών δράσεων σε θέματα της Επιστήμης της Πληροφορικής και της Πληροφορικής Παιδείας, η τήρηση της ποιότητας της διδασκαλίας των μαθημάτων της Πληροφορικής και η ανάπτυξη δημιουργικής συνεργασίας με συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, με επιστημονικές ή/και επαγγελματικές οργανώσεις πληροφορικών καθώς και με κοινωνικούς φορείς.

Με βάση τα παραπάνω, και στο πλαίσιο της προσπάθειας του συλλόγου να αναπτύξει μια πολύπλευρη ενημερωτική δράση στα θέματα της διοίκησης της εκπαίδευσης, σας καλεί να λάβετε θέση σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο μας. Αν προσπαθούσαμε σε συντομία να απαριθμήσουμε κάποια από τα σημαντικότερα θα αναφέραμε:

    1. Τη μη αποκλειστική ανάθεση μαθημάτων Πληροφορικής σε καθηγητές Πληροφορικής.
    2. Την εις βάρος των συναδέλφων ΠΕ19 & ΠΕ20 ανισοκατανομή διοικητικών εργασιών στα σχολεία.
    3. Την ανισότητα στον αναλογία μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα Πληροφορικής σε σχέση με τους άλλους τομείς των ΕΠΑΛ.
    4. Τη μη εφαρμογή της τρίωρης απαλλαγής για τους υπεύθυνους εργαστηρίων Πληροφορικής σε ΣΕΚ και Δημοτικά Σχολεία.
    5. Την απουσία της Επιστήμης της Πληροφορικής από τον κορμό του προγράμματος σπουδών του Γενικού Λυκείου.

Ο ΣΕΠΗ σας συγχαίρει για την υποψηφιότητά σας. Εάν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε εγγράφως στην κλήση μας, σας βεβαιώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση του συλλόγου μας, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου, καθώς και το σύνολο των συναδέλφων Πληροφορικών της Ημαθίας θα λάβουν γνώση για τις θέσεις σας αυτές.

Οι παρατάξεις απάντησαν – πλην της ΠΑΣΚ – με τις πιο κάτω επιστολές οι οποίες παρατίθεντε με αλφαβητική σειρά:

ΔΑΚΕ

Αξιότιμοι συνάδελφοι,

Θεωρούμε πολύ σημαντική την προσπάθεια που αναλάβατε εδώ και περίπου ένα χρόνο με τη σύσταση του συλλόγου καθηγητών πληροφορικής Ν. Ημαθίας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Όλα τα θέματα που θίγετε είναι πολύ σημαντικά για να μπορέσουν να απαντηθούν με μια απλή επιστολή, αφού πολλά από αυτά αγγίζουν στρεβλώσεις ετών του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Παρόλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τοποθετηθούμε με συντομία πάνω στο πλαίσιο που ήδη θέσατε.

Είναι αλήθεια ότι οι καθηγητές πληροφορικής στα σχολεία επωμίζονται μεγάλο βάρος των εργασιών του σχολείου (καταχώρηση απουσιών, Βαθμολογίας, στατιστικών) στη λογική ότι αυτοί είναι γνώστες του ψηφιακού περιβάλλοντος που καθιερώνεται όλο και περισσότερο στη σχολική πραγματικότητα. Είναι μια λογική που επικράτησε από τα χρόνια που ο καθηγητής πληροφορικής ήταν ο μοναδικός στο σχολείο που κατείχε τη γνώση των υπολογιστών. Σήμερα όμως που οι περισσότεροι συνάδελφοι έχουν επιμορφωθεί είτε σε 1ο είτε σε 2ο επίπεδο σε βασικές δεξιότητες πάνω στην πληροφορική είναι απαράδεκτο να επωμίζονται μόνο αυτοί εργασίες που απαιτούν τη χρήση υπολογιστή. Οι εργασίες του σχολείου πρέπει να επιμερίζονται στους καθηγητές με τρόπο που να διασφαλίζεται το αίσθημα της δικαιοσύνης.

Είναι αλήθεια ότι το μάθημα της πληροφορικής εισήλθε στο χώρο της Α/θμιας εκπαίδευσης χωρίς να υπάρξει η απαραίτητη προετοιμασία των δημοτικών σχολείων με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή με αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι συνάδελφοι να κάνουν πολλές φορές το μάθημά τους κάτω από συνθήκες που δεν συμβάλλουν στην υλοποίηση των παιδαγωγικών σκοπών και στόχων του μαθήματος. Στην κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί και η μη εφαρμογή της τρίωρης απαλλαγής στους υπευθύνους εργαστηρίων πληροφορικής. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι ακριβώς επειδή τα εργαστήρια πληροφορικής στην Α/θμια εκπαίδευση είναι συνήθως παλαιάς τεχνολογίας το τρίωρο αυτό ίσως είναι περισσότερο απαραίτητο απ’ότι στην Β/θμια.

Εδώ βέβαια θα μπορούσε να τεθεί και το ζήτημα των μετατάξεων στη Α/θμια εκπαίδευση και της υλοποίησης της δέσμευσης του υπουργείου για τη δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ19-20 στα σχολεία της Α/θμιας που θα οδηγούσε στην αποσυμφόρηση σε μεγάλο βαθμό του κλάδου στη Β/θμια Εκπ/ση.

Στην Ελλάδα επίσης η επαγγελματική εκπαίδευση αντιμετωπίζεται με προχειρότητα και χωρίς σοβαρό σχεδιασμό γεγονός που οδήγησε σε χρόνιες στρεβλώσεις και στο χώρο αυτό . Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η αναλογία μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστηριακά μαθήματα πληροφορικής πρέπει να είναι η ίδια με τους άλλους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ.

Συντασσόμαστε επίσης και στο δίκαιο αίτημά σας για την τρίωρη απαλλαγή των υπευθύνων εργαστηρίων στα ΣΕΚ.

Βέβαια, όπως σας επισημάναμε στην αρχή, είναι δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς μέσα από τις λίγες σειρές μιας επιστολής σε προβλήματα που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι η παρουσία του μαθήματος της πληροφορικής στα πρόγραμμα του Νέου Λυκείου θα μπορούσε να αποτελέσει ακόμη και αντικείμενο εκπαιδευτικού συνεδρίου της ΟΛΜΕ (Το Νέο Λύκειο γενικά) όπου θα μπορούσαν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Στην ίδια κατεύθυνση και οι αναθέσεις μαθημάτων καλό θα ήταν να επανεξεταστούν σε μια προσπάθεια άρσης πιθανών αδικιών και προσαρμογής στα νέα δεδομένα της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Τέλος στο επόμενο συνέδριο της ΟΛΜΕ που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο του 2013 η παράταξη της ΔΑΚΕ είναι ανοιχτή να συζητήσει οποιοδήποτε πρόβλημα του κλάδου και να προωθήσει προς ψήφιση αιτήματα του Συλλόγου σας. Αυτό θα αποτελέσει και μοχλό πίεσης προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για την οριστική επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν.

Δικαιοσύνη Στην Πράξη

 

Αξιότιμες κυρίες/Αξιότιμοι κύριοι,

Αγαπητοί συνάδελφοι

Απαντώντας στην επιστολή – κάλεσμά σας , σας κάνω γνωστά τα εξής :

Ο νέος συνδυασμός της Δ.Σ.Π. – Δικαιοσύνη Στην Πράξη – που εκπροσωπώ, έχοντας στις γενικές θέσεις και αρχές του θέματα που αφορούν νομιμότητα , αξιοκρατία και δικαιοσύνη θα αγωνιστεί για τα δίκαια αιτήματα του κλάδου σας.

-Ως υποψήφιος αιρετός θεωρώ , προς το παρόν , ότι ο καταλληλότερος κλάδος για τη διδασκαλία της Πληροφορικής σε όλους τους τύπους σχολείων είναι ο κλάδος ΠΕ 19 , ΠΕ20 .

– Οι καθηγητές πληροφορικής πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά με την διδασκαλία του μαθήματος καθώς επίσης την προετοιμασία , την οργάνωση και ως ένα βαθμό τη συντήρηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου τους.

– Όσο αφορά την τρίωρη μείωση του ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων πληροφορικής να ισχύει σε όλους τους τύπους των σχολείων .

– Εκτιμώ ότι ο αριθμός των μαθητών στα εργαστήρια πληροφορικής Γυμνασίων και Λυκείων δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό των 15 μαθητών εάν επιθυμούμε να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην εκπαίδευση και έλεγχο των μαθητών .

-Η κατάργηση του μαθήματος της πληροφορικής στην Α΄ Λυκείου δημιουργεί εκπαιδευτικά κενά στο μάθημα της πληροφορικής. Στην εποχή μας και ειδικά στην πατρίδα μας δε θα πρέπει κανείς να είναι τεχνολογικά αναλφάβητος.

Τελειώνοντας, διαπίστωση μου είναι ότι οι βιαστικοί χειρισμοί και πρόχειροι υπολογισμοί ελλείψεων – πλεονασμάτων του ΠΥΣΔΕ σε τοποθετήσεις και διαθέσεις, ειδικότερα του κλάδου ΠΕ19, ΠΕ20 στην Α/θμια,, , δημιούργησαν δυσλειτουργία στα σχολεία της Β/θμιας και αδικίες σε βάρος των εκπαιδευτικών.

Για τη Δ.Σ.Π.

Τσιοχάρης Κων/νος

Υποψήφιος αιρετός ΠΥΣΔΕ Ημαθίας

 

ΕΣΑΚ ΔΕΕ

Εμείς αντιμετωπίζουμε όλους τους συναδέλφους με τα ίδια κριτήρια.

Κάθε συνάδελφος, που πιστεύει ότι αδικείται από την Διοίκηση, καταφεύγει στο σωματείο του, στην ΕΛΜΕ, και εκεί θα έχει την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Τη σημερινή εποχή τα προβλήματα όλων των συναδέλφων είναι κοινά και μόνο ενιαία και όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε.

Καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σε σχέση με τα θέματα που απασχολούν τους καθηγητές πληροφορικής Ημαθίας.

1. Όποιο μάθημα περιέχει βασικές γνώσεις της επιστήμης της πληροφορικής

πρέπει να είναι πρώτη ανάθεση σε συναδέλφους ΠΕ19 και ΠΕ20 .

2. Οι εργασίες του Σχολείου που έχουν να κάνουν με χρήση υπολογιστή,

πρέπει να ανατίθενται στη συνεδρίαση του Συλλόγου σε όλους τους καθηγητές

με γνώσεις χρήσης υπολογιστή μαζί με όλες τις άλλες εξωδιδακτικές εργασίες.

3. Η αναλογία μαθητών ανά καθηγητή στα εργαστήρια πληροφορικής των

ΕΠΑΛ πρέπει να είναι 1 προς 12 όπως σε όλα τα άλλα εργαστήρια.

4. Είναι προφανές ότι εφ όσον λειτουργούν εργαστήρια πληροφορικής σε

Σ.Ε.Κ. και Δημοτικά Σχολεία και η λειτουργία τους ανατίθεται σε συνάδελφο

ΠΕ19 ή ΠΕ20 να θεσπιστεί η ελάφρυνση ωραρίου κατά 3 διδακτικές ώρες

τουλάχιστον.

5. Το λεγόμενο νέο Λύκειο έχει σχεδιαστεί με προχειρότητα, χωρίς

επιστημονική στήριξη και υποβαθμίζει τη δημόσια Παιδεία. Γι αυτό είμαστε αντίθετοι στην εφαρμογή του συνολικά.

6. Θα στηρίζαμε επίσης θέσεις που έχουν να κάνουν με την τήρηση της νομιμότητας σε θέματα άρσης υπεραριθμιών, προτεραιότητας τοποθέτησης, διευθέτησης ωραρίου, τήρησης ωραρίου Δ.Ε σε όσους αποσπώνται στην Πρωτοβάθμια, αλλά και μιας γενικότερης και τελικής λύσης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

7. Με τη στάση μας μπορούμε να εμποδίσουμε τον αυταρχισμό και την προχειρότητα της Διοίκησης με τις οποίες αντιμετωπίζονται οι συνάδελφοι της Πληροφορικής (και όχι μόνο) για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους.

Η αποδοχή και η στήριξη στα αιτήματα σας πιστεύουμε ότι θα είναι καθολική. Επειδή επιθυμούμε να είναι και αποτελεσματική, θα σας προτείναμε τα εξής:

Να μεταφερθούν οι θέσεις σας στο ΔΣ της ΕΛΜΕ με τη φυσική σας παρουσία. Τόσο η ΕΛΜΕ όσο και κάθε παράταξη χωριστά έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν και να ενεργοποιήσουν τα μέλη του ΔΣ της ΟΛΜΕ, ώστε να δουν με σοβαρότητα τα αιτήματα σας και να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα είναι πραγματικά αποτελεσματικές.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σας.